Badania kliniczne

Cytyzyna w porównaniu z placebo1

Badanie kliniczne opublikowane w  “The New England Journal of Medicine“. Pierwsze badanie nad skutecznością cytyzyny w leczeniu nałogu palenia, przeprowadzone z randomizacją, podwójnie ślepą próbą i użyciem placebo w grupie kontrolnej.

  • Pytanie kliniczne: Czy cytyzyna w porównaniu z placebo zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania potwierdzonej trwałej abstynencji po 12 miesiącach od zakończenia leczenia i czy jest bezpieczna?
  • Kryteria kwalifikujące: Dorośli palący 10 lub więcej papierosów dziennie, zmotywowani do zaprzestania palenia.
  • Metoda badania: Chorych przydzielano losowo do 2 grup
    po 370 osób (370 osób otrzymywało cytyzynę w tabletkach po 1,5 mg, a pozostałe 370 placebo) przez 25 dni.

Wnioski:

Cytyzyna (Cytisinum) w porównaniu z placebo zwiększyła prawdopodobieństwo uzyskania potwierdzonej trwałej abstynencji po 6 i 12 miesiącach od zakończenia leczenia.

Badacze wykazali, że cytyzyna stosowana przez 25 dni według schematu zaproponowanego przez producenta leku ogranicza palenie 3 razy skuteczniej niż placebo.2

Nie stwierdzono również, aby poza objawami ze strony układu pokarmowego cytyzyna wywoływała więcej objawów niepożądanych od placebo.2

Cytyzyna a Nikotynowa Terapia Zastępcza3

  • Cel badania: Porównanie skuteczności cytyzyny i Nikotynowej Terapii Zastępczej w rzuceniu palenia.
  • Projekt badania: Programatyczne, randomizowane otwarte badanie kliniczne.
  • Metoda badania: w badaniu wzięło udział 1310 dorosłych regularnych palaczy, którzy chcieli rzucić palenie tytoniu i którzy korzystali z krajowej telefonicznej poradni dla palących. Pacjenci otrzymywali cytyzynę przez okres 25 dni lub nikotynową terapię zastępczą przez okres 8 tygodni.
  • Kontrola badania: Badani obu grup mogli korzystać z telefonicznej poradni dla palących, gdzie otrzymali umiarkowane wsparcie behawioralne. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zgłaszana przez pacjentów ciągła abstynencja po 1 miesiącu leczenia.

Wnioski:

Cytyzyna stosowana przez nałogowych palaczy chcących rzucić palenie wykazała wyższą skuteczność niż Nikotynowa Terapia Zastępcza.

Ciągła jednomiesięczna abstynencja nikotynowa występowała częściej w grupie stosującej cytyzynę (40%, 264 z 655) niż w grupie otrzymującej NTZ (31%, 203 z 655).

1. Placebo-controlled trial of cytisine for smoking cessation West, W. Zatoński, M. Cedzyńska i wsp. The New England Journal of Medicine, 2011; 365: 1193–1200.
2. MEDYCYNA PRAKTYCZNA, Przegląd aktualnych badań, 11/2011, Str. 78
3. N. Walker at al. „Cytisine versus Nicotine for Smoking Cessation” N Engl J Med 2014; 371:2353-2362, December 18, 2014.