Jak działa cytyzyna

Rola dopaminy w mózgu palacza1

Wzrost stężenia dopaminy w mózgu jest odpowiedzialny za uczucie przyjemności, obniżenie apetytu, zmiany nastroju, zmniejszenie lęku i napięcia, pobudzenie oraz poprawę pamięci.

Zaprzestanie palenia papierosów przez uzależnionego od nikotyny powoduje obniżenie stężenia dopaminy w układzie mezolimbicznym, a to z kolei prowadzi do objawów zespołu odstawienia.

Leczenie uzależnienia od nikotyny1

Skuteczny w leczeniu nikotynizmu środek farmakologiczny powinien umiarkowanie podwyższać stężenie dopaminy w układzie mezolimbicznym, zapobiegając lub łagodząc objawy z odstawienia, a jednocześnie powinien blokować dostęp nikotyny do receptorów α4β2. Zatem, efektywnym związkiem może być częściowy agonista receptorów α4β2, jakim jest cytyzyna.

Czym jest cytyzyna?

Naukowcy zidentyfikowali alkaloid roślinny cytyzny w ziarnie rośliny Złotokapu zwyczajnego (Laburnum anagyroides). Scharakteryzowali chemicznie i ustalili, że jest analogiem nikotyny (jej chemiczna budowa jest podobna do nikotyny) i aktywuje te same acetylocholinergiczne receptory nikotynowe. Zaproponowali zastosowanie cytyzyny we wspomaganiu rzucania palenia.

Mechanizm działania cytyzyny2

Cytyzyna konkuruje z nikotyną o te same receptory, a ze względu na silniejsze wiązanie, stopniowo wypiera z nich nikotynę. Ma słabszą od nikotyny zdolność pobudzania receptorów nikotynowych, głównie podtypu α4β2 i słabiej niż nikotyna przechodzi do ośrodkowego układu nerwowego. Uważa się, że w ośrodkowym układzie nerwowym cytyzyna działa na mechanizm powodujący uzależnienie od nikotyny i wpływa na uwalnianie neuroprzekaźników. Cytyzyna umiarkowanie zwiększa stężenie dopaminy w mózgu, łagodząc tym samym ośrodkowe objawy odstawienia nikotyny. Pozwala to na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji.

Z badań wynika też, że cytyzyna (Cytisinum) jest jednym z najsilniejszych związków wiążących się z receptorami nikotynowymi α4β2 nAChR.2

Rzucenie palenia to ogromne wyzwanie. Mimo wielu prób wciąż przegrywasz z uzależnieniem?
Pozwól sobie pomóc i poznaj działanie cytyzyny.

Działanie cytyzyny

1. Tutka P. at al. „Cytyzyna – renesans znanego alkaloidu. Aspekty farmakologiczne zastosowania w leczeniu uzależnienia od nikotyny: FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2006, 1, 33-39
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Tabex®.