Kontakt

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa

Zadzwoń do nas : +48 22 613 39 30
Napisz do nas: pv@sopharma.org.pl

Działania niepożądane

Firma Sopharma Warszawa Sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny jest zobowiązana do prowadzenia rejestru wszelkich działań niepożądanych produktów leczniczych, zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (lekarz, lekarz stomatolog, farmaceuta, technik farmaceutyczny, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny) oraz pacjentów (lub ich opiekunów prawnym oraz ich przedstawicieli ustawowych). System ten pozwala na ciągłą ocenę profilu bezpieczeństwa produktów leczniczych, a także zapewnienie pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa ich stosowania.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych naszych produktów leczniczych za pomocą formularza zgłoszenia działań niepożądanych.

Pobierz formularz do zgłoszenia działań niepożądanych